Trenutno stanje sistemov

Zadnjič posodobljeno: 2019-02-17T22:10:07+00:00

Spodnji tabeli in grafi prikazujetjo trenutno stanje strežnikov in storitev, ki so v našem nadzornem sistemu. Podrobnejših podatkov zaradi varovanja poslovnih skrivnosti žal ne moremo razkriti.

Naprave

106 delujočih
0 nedostopnih
4 nedelujočih
0 zaenkrat nepreverjenih

Storitve

1362 delujočih
3 delujočih z opozorilom
9 nedelujočih
5 z nedognanim stanjem
0 zaenkrat nepreverjenih

Obremenjenost procesorjev


Zasedenost diskovja


Število (aktivnih) procesov