Sistemske rešitve

High Availability (HA) sistemi

Veliko pozornosti v podjetju namenjamo t.i. visoko-dostopnim sistemom. Le-ti zagotavljajo nemoteno dostopnost storitve z implementacijo, ki odpravlja kritične točke infrastrukture, t.i. SPOF točke (Single Point of Failure). Sistemi so zasnovani tako, da vsak posamezni del funkcionalnosti sestavljata najmanj dva med seboj zamenljiva gradnika. V primeru napake enega gradnika njegovo funkcijo samodejno prevzame drugi gradnik.


Failover HA sistemi

Storitve, ki se vršijo na enem mestu, se najbolje zagotavljajo z uporabo t.i. failover HA sistemov. V takih primerih se strojna oprema dani lokaciji podvoji ter storitev implementira na način primarnega in rezervnega gradnika. Storitev predvidoma vseskozi izvaja primarni gradnik, rezervni gradnik pa primarnega neprestano preverja. V primeru odpovedi primarnega gradnika opravljanje storitve nemudoma prevzame sekundarni gradnik.

Več informacij »

Cross-datacenter HA sistemi

Ti sistemi zagotavljajo lokacijsko neodvisnost storitve in izničujejo možnost izpada storitve v primeru nedostopnosti ene geografske lokacije. Delujejo podobno kot Failover HA sistemi, vendar se v tem primeru posamezne gradnike namesti na ločene lokacije in priključi na različne ponudnike povezav v splet. Preverjanje in preklop med gradniki se izvaja spet z geografsko porazdeljenih tretjih lokacij, kar zagotavlja objektiven pregled trenutne situacije.

Več informacij »Porazdeljeni sistemi shranjevanja in obdelave podatkov

Upravljanje podatkovnih skladišč, ki nudijo ogromne količine prostora in/ali visoko prepustnost pretoka podatkov, ni enostavno opravilo. V zadnjem času se namesto dragih namenskih rešitev vse bolj uporabljajo sistemi, ki temeljijo na uporabi off-the-shelf komponent in namenske programske opreme, ki skrbi za razporejanje, pretakanje, integriteto in obdelavo podatkov. Na takih sistemih se lahko paralelno izvajajo algoritmi za obdelavo velikih količin podatkov.

Več informacij »Stalni nadzor a.k.a. monitoring

Kvalitetno zagotavljanje storitev brez stalnega samodejnega nadzora in obveščanja o napakah ni mogoče. Pri tem je nujno, da se ne nadzoruje samo dostopnosti storitev, ampak tudi pravilno delovanje s t.i. funkcionalnim testiranjem. Samo z neprestanim nadzorom, proženjem korektivnih ali obveščevalnih akcij in odpravljanjem lažnih alarmov lahko vzpostavimo storitve z zagotovljeno visoko dostopnostjo.

Trenutno stanje sistemov » Več informacij »Varnostne kopije a.k.a. backup

Redundanca in failover rešitve se nikdar ne smejo smatrati za nadomestek primernima strategiji in izvajanju varnostnih kopij. Ključne spremenljivke pri rešitvah varnostnih kopij so hitrost izvajanja, neobremenjevanje produkcijskih sistemov ob izvajanju, smotrna količina potrebnega prostora za shranjevanje, cena, hitrost in enostavnost restavriranja manjših in večjih količin podatkov iz backupa, kontrola in revizija dostopa do varnostnih kopij ter geografska razpršenost sistemov, kar preprečuje katastrofo v obliki popolne izgube podatkov. Najti pravo razmerje med naštetimi spremenljivkami ni enostavno, je pa mogoče.

Več informacij »