Odprta koda - kaj prispevamo?

Podpiramo razvoj odprte kode, ker jo tudi sami veliko uporabljamo. Odprto kodo zato podpiramo na naslednje načine:


etcd-conductor

» Enostavno vzpostavljanje in upravljanje etcd gruče/clustra
Etcd je porazdeljena, visoko-dostopna podatkovna baza tipa key-value, namenjena doseganju konsenza pri porazdeljeni hrambi vitalnih podatkov. Temelji na izboru vodje gruče, ki skrbi za konsistenco in replikacijo sprememb po celotni gruči.

Začetna vzpostavitev etcd gruče ter kasnejše upravljanje (dodajanje novih članov ipd.) smo poenostavili z razvojem orodja etcd-conductor, ki omenjena opravila zreducira na en en ukaz.

Git repozitorij: https://github.com/a2o/etcd-conductor/


gitfig

» Orodje za produkcijsko nameščanje aplikacij
Git je zanesljivo orodje za sledenje spremembam pri razvoju aplikacijske kode, vendar je končni namen aplikacij njihovo delovanje v določenem okolju. Za prilagoditev aplikacije okolju se navadno uporabljajo lokalne konfiguracijske datoteke, ki so v git repozitoriju ignorirane (.gitignore). Njihovo sledenje tako ni zagotovljeno s strani git repozitorija za aplikacijsko kodo. To je seveda tudi zaželjeno, saj se v njih lahko nahajajo občutljivi podatki (gesla, ključi, itd).

Slede spremembam konfiguracijskih datotek je za zanesljivo delovanje aplikacij enako pomembno kot sledenje spremembam aplikacijske kode. Ker nismo našli nobene primerne rešitve že narejene, ki bi bila tudi dovolj učinkovita ter preprosta za dnevno uporabo, smo napisali lastno rešitev.

Naslov sledenja razvoju: http://github.com/teonsystems/gitfig/
Naslov za prenos: http://source.a2o.si/download/gitfig/


SEPA creditor reference ID generator

» Knjižnica za generiranje SEPA in SI12 sklicev
Pregledovanje bančnih nakazil brez unikatnih referenčnih številk je mukotrpno delo. Tako mukotrpno, da je bila implementacija generatorja sklicev visoko na prioritetnem seznamu. Ker so algoritmi razmeroma preprosti, najdi delujočo implementacijo pa je drugje skoraj nemogoče, je celotna koda sedaj na voljo tu.

Naslov sledenja razvoju: http://github.com/teonsystems/bank-reference/